Kişisel Verilerin Korunması Politikası (KVKK)

KONİKA KAĞIT BOBİN AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın kişisel verilerinin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verilerin korunmasına yönelik politikalarımızı ve uygulamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Toplanan veriler, yalnızca belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır.

2. Kişisel Verilerin Korunması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu tedbirler, verilerin yetkisiz erişim, yanlış kullanım, ifşa, değişiklik ve imhadan korunmasını sağlamaktadır. Bilgi güvenliği politikalarımız ve prosedürlerimiz, verilerinizin gizliliğini ve bütünlüğünü korumayı amaçlamaktadır.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemelere uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak, yurtiçinde veya yurtdışında bulunan üçüncü taraflarla paylaşılabilir. Bu paylaşımlar, hizmet sağlanması ve iş süreçlerinin yürütülmesi için gerekli olduğunda gerçekleştirilir.

4. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, işlenme amacı için gerekli olan süre boyunca veya ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen süreler boyunca saklanmaktadır. Bu sürelerin sonunda, kişisel verileriniz güvenli bir şekilde imha edilmektedir.

5. Veri Sahiplerinin Hakları

KVKK kapsamında, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İşlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

6. İletişim

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve talepleriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz:

KONİKA KAĞIT BOBİN AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KVKK politikamızda yapılacak değişiklikler web sitemiz üzerinden duyurulacaktır. Kişisel verilerinizin korunması konusundaki hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.

WeCreativez WhatsApp Support
Müşteri destek ekibimiz, sorularınızı yanıtlamak için burada. Bize her şeyi sorabilirsiniz!
👋 Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?
Compare
Wishlist
0 items Cart